Dispute Resolution

Vi erbjuder rådgivning till både företags- och privatklienter på ett brett spektrum av civilrättsliga tvister och domstolsförfaranden i alla finska rättsinstanser. Vi hjälper klienter inom alla industrier och verksamhetsområden, inklusive styrelseansvarsärenden, byggnads- och fastighetstvister och insolvensrelaterade frågor.

Dispute Resolution

Våra tjänster omfattar:

  • Processande vid alla finska domstolar
  • Internationella rättegångar vid internationella domstolar och tribunaler
  • Företrädande av parter i nationella och internationella skiljedomsförfaranden i enlighet med relevanta institutionella och ad hoc -regler
  • Agerande som skiljedomare och medlare
  • Biträdande vid förlikningsförhandlingar och andra former av alternativ tvistlösning

Kontaktpersoner

Jussi-Pekka Jutila
Jussi-Pekka Jutila
Partner

Jussi-Pekka är specialiserad på tvistlösning och bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför nationella domstolar och i skiljenämnder. Han är även inriktad på fastighetsjuridik. Under de senaste åren har Jussi-Pekka särskilt fokuserat på tvistlösning inom byggnadsbranschen. Innan Jussi-Pekka började på byrån arbetade han vid olika nationella domstolar och inom den offentliga förvaltningen i nästan tio år.

Petra Lindberg
Petra Lindberg
Partner

Petra erbjuder rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag. Petra är specialiserad på familje- och kvarlåtenskapsrätt, insolvensrätt samt fastighets- och bostadsrätt. Petra är en erfaren boutrednings- och skiftesman samt biträder våra kunder vid tvistlösning och rättegångar. Petra fokuserar särskilt på tvistlösning inom fastighets- och byggnadsbranschen och har omfattande erfarenhet av insolvensrättsliga frågor då hon har agerat förvaltare i ett flertal konkursbon.

What we’ve done so far

See our latest references. You can find more of our references here.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.