Om oss

I&O Partners är en advokatbyrå specialiserad på affärsjuridik, vars fokusområden omfattar företagsarrangemang, bolags- och avtalsrättsliga ärenden, tvistlösning och insolvensrättsliga uppdrag samt juridisk rådgivning gällande familje- och förmögenhetsrätt. I&O Partners är en kombination av erfarna och professionella delägare samt ambitiösa och begåvade unga jurister.

Om oss
20+
experter
i vårt team
500+
klienter
litar på oss
170+
länder genom Andersen Global

Våra värderingar

Vi vill att våra gemensamma värderingar skall synas i det dagliga livet och inverka på vår arbetskultur och vårt arbetsklimat.  

Läs mer

Våra internationella nätverk

Genom att vara en del av dessa nätverk har vi möjlighet till exponering på andra marknader och detta möjliggör för oss att etablera och stärka våra långsiktiga yrkesmässiga relationer med kolleger över hela världen. Genom våra nätverk kan vi hjälpa våra klienter i gränsöverskridande juridiska ärenden genom att samarbeta med advokatbyråer över hela världen.

Andersen Global

Vi gick med som samarbetande partner i Andersen Global år 2022. Samarbetet har stärkt vår internationella position och genom Andersen nätverket kan vi erbjuda juridisk service till våra klienter världen över.

Andersen Global är en internationell sammanslutning av självständiga medlemsbyråer bestående av skatteexperter och jurister runtom i världen. Andersen Global grundades år 2013 av Andersen Tax LLC, till Andersen Global hör för närvarande över 12 000 sakkunniga i över 170 länder. Läs mer om Andersen Global här.

Läs mer om Andersen Global här.

Vi har varit medlem i Legalink-nätverket sedan år 2019.

Legalink är ett icke-exklusivt, internationellt juridiskt nätverk av 68 oberoende affärsorienterade advokatbyråer med medlemmar från världens främsta kommersiella center.

Managing Partner har ordet

Vårt mål är att vara en advokatbyrå som tillhandahåller högkvalitativ service till våra klienter – utan onödigt krångel och på ett sätt som våra klienter förstår och uppskattar. Vårt engagemang för våra klienter och deras affärsverksamhet kombinerat med vårt juridiska kunnande garanterar att dina intressen omhändertas på bästa möjliga sätt. Vi strävar efter ett ömsesidigt strategiskt partnerskap med våra klienter och därför försöker vi erbjuda något mer än bara en lösning på dina dagliga frågor.

Vi anser att allt detta kan, och måste, uppnås på ett sätt som inte bara tar hänsyn till våra klienters bästa intresse, utan även till våra anställdas välbefinnande. På så sätt ser vi till att vårt engagemang är i linje med din framgång.

Andrei Aganimov

Managing Partner

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.