Riidanratkaisu

Neuvomme sekä yritys- että yksityisasiakkaitamme siviilioikeudellisissa riita-asioissa ja oikeudenkäynneissä kaikissa oikeusasteissa niin yleisissä kuin hallintotuomioistuimissa. Avustamme asiakkaitamme muun muassa hallitusvastuukysymyksiä koskevissa riita-asioissa, rakennus- ja kiinteistöriidoissa sekä insolvenssiasioissa.

Riidanratkaisu

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Oikeudenkäynnit kaikissa kansallisissa tuomioistuimissa
  • Kansainväliset oikeudenkäynnit kansainvälisissä tuomioistuimissa
  • Osapuolten edustaminen kansallisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä tärkeimpien institutionaalisten ja ad hoc -menettelyiden sääntöjen mukaisesti
  • Välimiehenä tai sovittelijana toimiminen
  • Avustaminen sovintoneuvotteluissa ja muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumuodoissa
.fullwidth-img img { top: unset !important; bottom: -60%; }

Yhteyshenkilöt

Petra Lindberg
Petra Lindberg
Partner

Asianajaja, varatuomari Petra Lindbergillä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus asianajoalalta.
Petra neuvoo yksityisasiakkaita ja perheyrityksiä perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa keskittyen mm. avio-oikeudellisiin kysymyksiin, testamentteihin sekä jäämistö- ja perintösuunnitteluun ja näihin liittyvään riidanratkaisuun. Petra on kokenut kuolinpesän oikeudenomistajien neuvonantaja ja hän toimii säännöllisesti käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana. Petralla on laaja kokemus sopimusoikeudesta ja riidanratkaisusta. Hän neuvoo yritysasiakkaita sekä yksityisiä asiakkaita sopimusasioissa, kaupallisissa riidoissa, yhtiöoikeudellisissa oikeudenkäynneissä, sekä kiinteistönkauppaoikeudessa. Hän on erikoistunut mm. kiinteistöjä ja rakennusprojekteja koskeviin riita-asioihin. Petralla on Suomen Asianajajaliiton sovittelijan kelpoisuus. Petra hoitaa insolvenssioikeuteteen liittyviä toimeksiantoja; hän toiminut konkurssipesien pesänhoitajana yli 14 vuoden ajan.

Jussi-Pekka Jutila
Jussi-Pekka Jutila
Partner

Jussi-Pekka neuvoo ja avustaa asiakkaitamme riidanratkaisussa niin yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä. Ennen asianajoalalle siirtymistään Jussi-Pekka työskenteli tuomioistuimissa ja julkishallinnon alalla lähes kymmenen vuoden ajan. Jussi-Pekalla on laaja ymmärrys riita-asioiden kaikista osa-alueista, ja hän avustaa sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoita strategisilla neuvoilla kaikilla riidanratkaisun osa-alueilla. Hänellä on kattava kokemus oikeudenkäynneistä eri tuomioistuimissa, välimiesmenettelyistä sekä asiakkaiden edustamisesta eri viranomaisissa.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif neuvoo asiakkaita yritysjärjestelyissä, yleisissä yhtiöoikeudellisissa asioissa, saneeraus- ja maksukyvyttömyysasioissa, oikeudenkäynneissä ja riidanratkaisussa sekä kiinteistö-, rakennus- ja merioikeudessa. Leif on toiminut pesänhoitajana lukuisissa konkurssi- ja saneerausmenettelyissä, ja hänen asiantuntemuksensa alalla on tunnustettu oikeudellisissa rankingeissa, kuten Chambers Europessa. Lisäksi Leif neuvoo yksityishenkilöitä ja perheitä varallisuuden säilyttämiseen ja siirtämiseen liittyvissä asioissa.

Emil Melén
Emil Melén
Senior Associate

Emil on erikoistunut riidanratkaisuun, eritysosaamisalueenaan kaupalliset riidat. Hän avustaa asiakkaita kaikilla toimialoilla kansainvälisissä ja kansallisissa välimiesmenettelyissä, riita-asioissa ja riitojen välttämisessä. Emilillä on kokemusta monimutkaisista kansallisista ja kansainvälisistä välimiesmenettelyistä ja oikeudenkäynneistä. Emil neuvoo asiakkaita riidan alkuvaiheesta lopulliseen ratkaisuun, oli kyse sitten sovintosopimuksen allekirjoittamisesta tai myönnettyjen varojen perimisestä.

Mitä olemme tehneet

Tutustu tuoreimpiin referensseihimme. Löydät lisää referenssejä täältä.

Onko sinulla projekti mielessä?
Jätä yhteydenottopyyntö alla olevan lomakkeen kautta.