Våra värderingar

I&O Partners är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur och vårt arbetsklimat.

Våra värderingar
Respekt

Vi respekterar varandra och våra kunder – och vi visar det dagligen.

Lagarbete

Vi trivs med att arbeta tillsammans och arbetar som ett team för att uppnå våra gemensamma mål.

Yrkeskunnighet

Vi är bland de bästa då det gäller juridik och kundbetjäning.

Livskvalitet

En nöjd arbetstagare är en bra arbetstagare.

Passion

Vi förhåller oss passionerat till juridik och kundbetjäning. 

Vårt samhällsansvar

Vi anser det vara viktigt att föregå med gott exempel när det gäller ansvarsfull verksamhet och av denna anledning bygger hela vår verksamhet på idén om företags-, social- och miljöansvar. Vi tror att långsiktigt hållbara affärsmetoder samt främjandet av jämlikhet och rättvisa leder till en verklig integrering av sociala och miljörelaterade aspekter i alla våra verksamhetsområden. Att föregå med gott exempel är vårt sätt att åstadkomma denna förändring.

Vi är en av de första advokatbyråer som har gått med i FN:s hållbara företagsnätverk UN Global Compact. Genom detta kan vi bidra till en bättre framtid, både vad gäller mänskliga rättigheter, vår miljö samt arbetsförhållandena.

Om du har frågor eller vill veta mer om vårt samhällsansvar, kan du kontakta CSR-teamet:

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.