Your success.
Our commitment.

I&O Partners är en advokatbyrå som är specialiserad på affärsjuridik samt familje- och förmögenhetsrätt.

I&O Partners samarbetar med Andersen Global.

Vad står dessa ord för?

Vi finns alltid till hands för våra kunder vare sig det handlar om skräddarsydda eller mer standardiserade lösningar. Vårt mål är att alltid leverera högsta kvalitet i allt vi gör.

Mer om oss

Verksamhetsområden

Vi skapar skräddarsydda lösningar av högsta kvalitet och strävar efter att vara våra klienters långvariga strategiska partner. Våra verksamhetsgrupper arbetar tätt tillsammans för att förse våra klienter med den bästa servicen och det mest effektiva teamet för varje uppdrag.

Verksamhetsområden
Corporate Advisory & Commercial

Våra tjänster omfattar alla affärs- och företagsjuridiska delområden, inklusive strategisk rådgivning och allmän företagsrådgivning för privata och offentliga företag. Vi hjälper våra klienter i dagliga affärsjuridi...

Läs mer
Dispute Resolution

Vi erbjuder rådgivning till både företags- och privatklienter på ett brett spektrum av civilrättsliga tvister och domstolsförfaranden i alla finska rättsinstanser. Vi hjälper klienter inom alla industrier och verksamhetso...

Läs mer
Employment & Incentives

Vi erbjuder rådgivning åt våra klienter i frågor gällande arbetsförhållandets alla faser, inklusive såväl dagliga ärenden som utmanande och känsliga uppsägningar. Vi tillhandahåller juridisk, praktisk och strategisk ...

Läs mer
Insolvency & Restructuring

Vi rådger både borgenärer och gäldenärer i olika insolvensförfaranden. Därtill biträder vi olika intressegrupper vid frivilliga saneringar och betalningsarrangemang. Vi biträder även vid tvister gällande styrelsemedlem...

Läs mer
Mergers & Acquisitions

Vi erbjuder rådgivning åt våra klienter på en bred skala av inhemska och gränsöverskridande M&A-transaktioner inklusive försäljning och köp av företag och affärsverksamheter, strukturerade auktioner, fusioner, avyt...

Läs mer
Privacy & Data Protection

Vi erbjuder rådgivning åt våra klienter i ett flertal komplexa dataskyddsfrågor och tillför värde åt företagen genom att uppdatera personuppgiftsrelaterade policyer och procedurer. Genom att arbeta nära våra klienter ge...

Läs mer
Private Wealth

Vi erbjuder rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag beträffande familje- och kvarlåtenskapsrätt, privat förmögenhetsförvaltning och skatterättsfrågor. Vi fungerar som boutrednings- och skiftesmän sa...

Läs mer
Real Estate & Construction

Vi biträder investerare, utvecklare, ägare och andra parter i alla fastighetsrelaterade juridiska frågor. Vi har erfarenhet av byggprojekt, fastighetsaffärer, sale and leaseback -arrangemang, leasing och övriga fastighetsrel...

Läs mer

Vårt team

I&O Partners är en kombination av erfarna och professionella delägare samt ambitiösa och begåvade unga jurister.

Läs mer om vårt team

Vårt team
Besöksadress
  • Fabiansgatan 9 A (6:e våningen)
    00130 Helsingfors
  • Larsgatan 48 B (3:e våningen)
    08100 Lojo
FO-nummer

3229715-2

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.