Kontaktperson

Monica Savander-Elivuo
Monica Savander-Elivuo
Partner

Monica ansvarar för vår arbetsrättspraktik som handhar alla aspekter av arbetsrätt, inklusive arbetstvister och arbetsfrågor vid företagsförvärv. Hon biträder även klienter i ärenden inom insolvens, företagssanering, frivilliga skuldsaneringar och företagslikvidationer. Därtill assisterar hon gäldenärer, borgenärer och andra intressenter i samband med inhemska och gränsöverskridande insolvensförfaranden. Monica erbjuder även rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i frågor gällande familje- och förmögenhetsrätt.

Utbildning:

Helsingfors universitet, Juris magister (2016)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmusprogrammet 2013-2014)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2021-)

Itäinen & Ojantakanen Advokatbyrå Ab (2016-2021)

Språk:

finska, ungerska, engelska, svenska, franska

Medlemskap:

Medlem av Finlands Advokatförbund

Medlem av International Bar Association

Medlem av Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry

Medlem av INSOL International

Medlem av INSOL Europe

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.