Real Estate & Construction

Vi biträder investerare, utvecklare, ägare och andra parter i alla fastighetsrelaterade juridiska frågor. Vi har erfarenhet av byggprojekt, fastighetsaffärer, sale and leaseback -arrangemang, leasing och övriga fastighetsrelaterade finansierings- och säkerhetsfrågor. Vi ger också råd till våra kunder i ärenden gällande miljöfrågor, planläggning, och markanvändning.

Real Estate & Construction

Våra tjänster omfattar:

  • Fastighetsutveckling, byggande och sanering
  • Planering och förhandling av byggprojekt 
  • Transaktioner som inkluderar terminsfinansiering eller -förbindelser och Joint venture
  • Planläggning och markanvändning
  • Stöd i övriga fastighetsfrågor såsom avtal om renovering, ackordsavtal, hyresavtal och underhållsavtal
  • Rådgivning och företrädandet av våra klienter i tvistlösning, både i domstolsförfaranden och i förliknings- och skiljedomstolen

Kontaktpersoner

Jussi-Pekka Jutila
Jussi-Pekka Jutila
Partner

Jussi-Pekka är specialiserad på tvistlösning och bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför nationella domstolar och i skiljenämnder. Han är även inriktad på fastighetsjuridik. Under de senaste åren har Jussi-Pekka särskilt fokuserat på tvistlösning inom byggnadsbranschen. Innan Jussi-Pekka började på byrån arbetade han vid olika nationella domstolar och inom den offentliga förvaltningen i nästan tio år.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif har omfattande erfarenhet av företagssanerings- och insolvensrättsliga frågor, allmänna bolagsrättsliga frågor, fusioner och förvärv (M&A), processföring och tvistlösning samt fastighets-, bygg- och sjörätt. Han har agerat som förvaltare i ett flertal konkurs- och saneringsförfaranden. Leif erbjuder även rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt samt privat förmögenhetsförvaltning.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.