Employment & Incentives

Vi erbjuder rådgivning åt våra klienter i frågor gällande arbetsförhållandets alla faser, inklusive såväl dagliga ärenden som utmanande och känsliga uppsägningar. Vi tillhandahåller juridisk, praktisk och strategisk rådgivning för att hjälpa våra klienter att effektivt sköta om sina mest värdefulla tillgångar – sina anställda.

Employment & Incentives

Våra tjänster omfattar:

  • Utformande av anställningsavtal och direktörsavtal
  • Hävning / uppsägning av anställningsavtal
  • Rådgivning gällande konkurrensförbudsavtal och skyddande av affärshemligheter
  • Omställningsförhandlingar
  • Ärenden som relaterar till diskriminering och trakasserier
  • Ersättnings-, options- och övriga incitamentsprogram
  • Rådgivning i företagstransaktioner beträffande arbetsrätt
  • Arbetsrättsliga tvister
  • Global Mobility

Kontaktperson

Monica Savander-Elivuo
Monica Savander-Elivuo
Partner

Monica ansvarar för vår arbetsrättspraktik som handhar alla aspekter av arbetsrätt, inklusive arbetstvister och arbetsfrågor vid företagsförvärv. Hon biträder även klienter i ärenden inom insolvens, företagssanering, frivilliga skuldsaneringar och företagslikvidationer. Därtill assisterar hon gäldenärer, borgenärer och andra intressenter i samband med inhemska och gränsöverskridande insolvensförfaranden. Monica erbjuder även rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i frågor gällande familje- och förmögenhetsrätt.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.