Kontaktperson

Sini Lilja
Sini Lilja
Associate

Sini är specialiserad på bolagsrättsliga och affärsjuridiska tvister. Hon har erfarenhet av komplexa inhemska och internationella tvistemål samt verkställighetsprocesser. Därtill erbjuder Sini rådgivning gällande fusioner och förvärv (M&A) samt i ärenden gällande bolagsrätt och företagsbeskattning. Vid sidan om sina studier jobbade Sini i 2,5 år som Assistant Legal Counsel på ett företag där hon skötte ärenden gällande speciellt skatte- och bolagsrätt. Innan Sini tog sin examen läste hon juridik på University of North Georgia i USA.

Utbildning:

Åbo universitet, Juris magister (2022)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2022-)

Språk:

finska, engelska

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.