Kontaktperson

Ida-Maria Seger
Ida-Maria Seger
Associate

Ida-Maria erbjuder rådgivning till kunder i frågor gällande insolvensrätt och finansiering samt i bolags- och avtalsrättsliga frågor. Före Ida-Maria började på I&O Partners, arbetade hon som jurist på ett specialfinansieringsbolag med frågor gällande insolvens-, finans- och bolagsrätt.

Utbildning:

Helsingfors universitet, juris magister (2021)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2023-)
Finnvera Abp (2019–2021)

Språk:

Svenska, finska, engelska

Medlemskap:

Medlem av Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.