I&O Partners Advokatbyrå Ab och Advokatbyrå Seppo Lindberg Oy förenar sina krafter
I&O Partners Advokatbyrå Ab och Advokatbyrå Seppo Lindberg Oy förenar sina krafter
15.09.2022

Advokat, vicehäradshövding Petra Lindberg har kallats som delägare till I&O Partners Advokatbyrå Ab från och med den 3.10.2022 och samtidigt flyttar hela Advokatbyrå Seppo Lindberg Oy:s personal till I&O Partners.

I&O Partners Advokatbyrå och Advokatbyrå Seppo Lindberg har beslutat att förena sina krafter och som en följd av detta kommer Advokatbyrå Seppo Lindbergs hela personal att flytta över till I&O Partners från och med början av oktober. Genom detta säkerställs att Advokatbyrå Seppo Lindbergs klienter även i fortsättningen erbjuds utmärkt service i och med växande resurser och utökad service.

Sammanslagningen av dessa byråer stärker ytterligare I&O Partners förmåga att betjäna sina klienter inom framför allt familje- och arvsrätt, tvistlösning och insolvensrätt samt ger oss ännu bättre verktyg att i framtiden svara på våra klienters ständigt växande behov av rådgivning.

Sammanslagningen ger oss ytterligare medel att utveckla vårt servicekoncept och därmed också att utveckla vår affärsverksamhet i positiv riktning.

Petra Lindberg har en gedigen 18 års erfarenhet inom familje- och arvsrätt, tvistlösning och rättegångar, avtalsrätt samt insolvensrätt. Petra fungerar även som ordförande för Helsingfors Advokatförening som är Finlands Advokatförbunds största lokala avdelning.

Vi är väldigt nöjda över detta arrangemang och vi är övertygade om att Petras och Seppos långa erfarenhet och kompetens – för att inte glömma den övriga medflyttande personalens erfarenhet -kommer att möjliggöra ett ännu bättre servicekoncept för våra klienter. Sammanslagningen är också en naturlig följd av att vår byrå växer i takt med att våra klienters behov växer. Genom att Petra och Seppo ansluter sig till I&O Partners stärkes ytterligare vår byrås förmåga att betjäna våra klienter inom speciellt tvistlösning och rättegångar, familje- och arvsrätt samt insolvensrätt. Petras och Seppos affärsjuridiska kunskap och kompetens kommer även väl till godo i vår Corporate praktik, berättar byråns Managing Partner Andrei Aganimov.

Tilläggsuppgifter ges av Andrei Aganimov (tfn +358 400 198 470) och Petra Lindberg (tfn +358 44 032 3996).

Andrei Aganimov
Andrei Aganimov
Managing Partner

Have a project in mind? Contact us.