Yhtiö- ja sopimusoikeus

Palvelumme kattavat kaikki yritysjuridiikan ja yhtiöoikeuden osa-alueet. Neuvomme niin yksityisiä kuin julkisesti listattuja yrityksiä kaikissa yhtiöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme yritysten päivittäiseen toimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten yleisissä sopimusoikeudellisissa ja kaupallisissa asioissa sekä työoikeus- ja kiinteistöasioissa. Tiimillämme on myös kokemusta erilaisista monimutkaisista oikeudellisista kysymyksistä asiakkaidemme liiketoiminnan eri vaiheista, ja tarjoamme aina korkeatasoista oikeudellista neuvontaamme liiketoimintalähtöisesti.

Yhtiö- ja sopimusoikeus

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Hallituksen ja ylimmän johdon neuvonta kattaen hallituksen vastuukysymykset, eturistiriidat, riskienhallinnan ja muut yhtiöiden hallintoon liittyvät asiat
  • Yhtiökokousten puheenjohtajana toimiminen, osakassopimusten laatiminen ja neuvonta muissa osakkeenomistajiin liittyvissä asioissa
  • Pääomasijoituksia ja startup-yrityksiä koskeva neuvonta
  • Osakkeisiin liittyvät kannustinjärjestelmät, pääomarakenteen optimointi ja yritysostojen torjuntastrategiat
  • Yleiset sopimusoikeudelliset ja kaupalliset asiat
  • Edustus-, kilpailu-, jakelu-, ympäristö-, franchising-,t ietosuoja-, lisensointi- ja yleiset sääntelykysymykset

Yhteyshenkilöt

Risto Ojantakanen
Risto Ojantakanen
Senior Partner

Risto avustaa asiakkaita yritysjärjestelyissä ja yrityskaupoissa sekä yleisissä yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Hän myös toimii välimiehenä yhtiöoikeudellisissa ja kaupallisissa riidoissa. Lisäksi Ristolla on asiantuntemusta energia-, vakuutus- ja insolvenssioikeudesta. Risto neuvoo yhtiöiden hallituksia esimerkiksi kriisirahoitukseen liittyvissä asioissa ja toimii puheenjohtajana yhtiökokouksissa. Yli 35 vuotta kestäneen uransa aikana Risto on työskennellyt sekä kotimaisten että kansainvälisten transaktioiden parissa niin Euroopassa, Aasiassa kuin Pohjois-Amerikassakin.

Andrei Aganimov
Andrei Aganimov
Managing Partner

Andrei neuvoo asiakkaitamme erilaisissa rahoitusjärjestelyissä. Hänellä on kattava kokemus sekä rahoituslaitosten että yritysten ja sijoittajien edustamisesta velkarahoituksen ja strukturoidun rahoituksen, yrityskaupparahoituksen, yritysjärjestelyjen ja laivarahoituksen alalla. Lisäksi Andrei on erikoistunut neuvomaan asiakkaitamme yrityskauppajärjestelyissä ja yhtiöoikeudellisissa asioissa.

Ennen I&O Partnersia Andrei toimi useita vuosia osakkaana ja rahoitustiimin vetäjänä Borenius Asianajotoimisto Oy:ssä, jossa hänen palvelunsa kattoivat kaikki rahoituksen osa-alueet. Sitä ennen Andrei työskenteli kymmenen vuotta Nordea Bank Oyj:lla, jossa hän keskittyi pääasiassa strukturoituun rahoitukseen sekä velka- ja laivarahoitukseen. Andrei on usean vuoden ajan sijoittunut korkealle kaikissa merkittävissä oikeudellisissa rankingeissa.

Laura Hirvijoki
Laura Hirvijoki
Senior Associate

Asianajaja, varatuomari Laura Hirvijoki avustaa asiakkaita erilaisissa sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Hän avustaa asiakkaita myös yritysjärjestelyissä, niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yrityskaupoissa. Lisäksi hän avustaa asiakkaita tietosuojaa koskevissa kysymyksissä, hankintaoikeudellisissa sekä merioikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Ennen I&O Partnersia Laura on työskennellyt toisessa helsinkiläisessä asianajotoimistossa ja kahdessa suuressa yrityksessä yrityksen sisäisenä lainopillisena neuvonantajana.

Onko sinulla projekti mielessä?
Jätä yhteydenottopyyntö alla olevan lomakkeen kautta.