Insolvenssi ja uudelleenjärjestelyt

Neuvomme niin velallisyhtiöitä kuin velkojia eri insolvenssimenettelyissä. Lisäksi neuvomme eri sidosryhmiä vapaaehtoisissa uudelleenjärjestelyissä sekä velallisyhtiöiden rahoitusvaikeuksissa. Avustamme myös johdon vastuukysymyksiä ja takaisinsaantiasioita koskevissa oikeudenkäynneissä. Lisäksi asianajajamme toimivat säännöllisesti konkurssipesien pesänhoitajana ja yrityssaneerausmenettelyiden selvittäjänä.

Insolvenssi ja uudelleenjärjestelyt

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Velkojien, pankkien, luottolaitosten ja rahoittajien avustaminen saneerausjärjestelyissä sekä virallisissa ja epävirallisissa maksukyvyttömyysmenettelyissä
  • Konkurssipesän pesänhoitajana, yrityssaneerausmenettelyn selvittäjänä ja saneerausohjelman valvojana toimiminen
  • Hallituksen edustaminen kotimaisissa ja kansainvälisissä maksukyvyttömyystilanteissa sekä henkilökohtaista vastuuta koskevissa asioissa
  • Maksukyvyttömyyttä koskevissa riita-asioissa, kuten takaisinsaannissa ja muissa oikeudellisissa menettelyissä, avustaminen
.fullwidth-img img { top: unset !important; bottom: -27%; }

Yhteyshenkilöt

Petra Lindberg
Petra Lindberg
Partner

Asianajaja, varatuomari Petra Lindbergillä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus asianajoalalta.
Petra neuvoo yksityisasiakkaita ja perheyrityksiä perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa keskittyen mm. avio-oikeudellisiin kysymyksiin, testamentteihin sekä jäämistö- ja perintösuunnitteluun ja näihin liittyvään riidanratkaisuun. Petra on kokenut kuolinpesän oikeudenomistajien neuvonantaja ja hän toimii säännöllisesti käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana. Petralla on laaja kokemus sopimusoikeudesta ja riidanratkaisusta. Hän neuvoo yritysasiakkaita sekä yksityisiä asiakkaita sopimusasioissa, kaupallisissa riidoissa, yhtiöoikeudellisissa oikeudenkäynneissä, sekä kiinteistönkauppaoikeudessa. Hän on erikoistunut mm. kiinteistöjä ja rakennusprojekteja koskeviin riita-asioihin. Petralla on Suomen Asianajajaliiton sovittelijan kelpoisuus. Petra hoitaa insolvenssioikeuteteen liittyviä toimeksiantoja; hän toiminut konkurssipesien pesänhoitajana yli 14 vuoden ajan.

Andrei Aganimov
Andrei Aganimov
Managing Partner

Andrei neuvoo asiakkaitamme erilaisissa rahoitusjärjestelyissä. Hänellä on kattava kokemus sekä rahoituslaitosten että yritysten ja sijoittajien edustamisesta velkarahoituksen ja strukturoidun rahoituksen, yrityskaupparahoituksen, yritysjärjestelyjen ja laivarahoituksen alalla. Lisäksi Andrei on erikoistunut neuvomaan asiakkaitamme yrityskauppajärjestelyissä ja yhtiöoikeudellisissa asioissa.

Ennen I&O Partnersia Andrei toimi useita vuosia osakkaana ja rahoitustiimin vetäjänä Borenius Asianajotoimisto Oy:ssä, jossa hänen palvelunsa kattoivat kaikki rahoituksen osa-alueet. Sitä ennen Andrei työskenteli kymmenen vuotta Nordea Bank Oyj:lla, jossa hän keskittyi pääasiassa strukturoituun rahoitukseen sekä velka- ja laivarahoitukseen. Andrei on usean vuoden ajan sijoittunut korkealle kaikissa merkittävissä oikeudellisissa rankingeissa.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif neuvoo asiakkaita yritysjärjestelyissä, yleisissä yhtiöoikeudellisissa asioissa, saneeraus- ja maksukyvyttömyysasioissa, oikeudenkäynneissä ja riidanratkaisussa sekä kiinteistö-, rakennus- ja merioikeudessa. Leif on toiminut pesänhoitajana lukuisissa konkurssi- ja saneerausmenettelyissä, ja hänen asiantuntemuksensa alalla on tunnustettu oikeudellisissa rankingeissa, kuten Chambers Europessa. Lisäksi Leif neuvoo yksityishenkilöitä ja perheitä varallisuuden säilyttämiseen ja siirtämiseen liittyvissä asioissa.

Mitä olemme tehneet

Tutustu tuoreimpiin referensseihimme. Löydät lisää referenssejä täältä.

Onko sinulla projekti mielessä?
Jätä yhteydenottopyyntö alla olevan lomakkeen kautta.