Kontaktperson

Seppo Lindberg
Seppo Lindberg
Senior Counsel

Seppo har omfattande erfarenhet av familje- och kvarlåtenskapsrätt, insolvensrätt, allmänna bolagsrättsliga frågor och tvistlösning. Seppo har agerat som förvaltare i ett flertal konkursbon och som boutrednings- och skiftesman i ett stort antal dödsbon. 

Utbildning:

Helsingfors universitet, Juris kandidat (1976)

Vicehäradshövding (1979)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2022-)

Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy (1981-2022, Partner)

Lojo tingsrätt, auskultering (1979)

Språk:

finska, engelska

Medlemskap:

Medlem av Finlands Advokatförbund

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.