Kontaktperson

Petra Lindberg
Petra Lindberg
Partner

Petra erbjuder rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag. Petra är specialiserad på familje- och kvarlåtenskapsrätt, insolvensrätt samt fastighets- och bostadsrätt. Petra är en erfaren boutrednings- och skiftesman samt biträder våra kunder vid tvistlösning och rättegångar. Petra fokuserar särskilt på tvistlösning inom fastighets- och byggnadsbranschen och har omfattande erfarenhet av insolvensrättsliga frågor då hon har agerat förvaltare i ett flertal konkursbon.

Utbildning:

CBM (Certified Board Member) Centralhandelskammaren (2020)

Helsingfors universitet, Juris magister (2004)

Finlands Advokatförbunds medlingsutbildning, medlare

Vicehäradshövding (2006)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2022-)

Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy (2004-2022, Partner 2010-2022)

Lojo tingsrätt, auskultering (2005-2006)

Språk:

finska, engelska

Medlemskap:

Ordförande för Helsingfors Advokatförening

Medlem av Finlands Advokatförbunds etiska kommitté

Medlem av Finlands Advokatförbunds delegation

Medlem av Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry

Medlem av INSOL International

Medlem av Finlands Advokatförbunds juridiska expertgrupp för familje- och arvsrätt

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.