Kontaktperson

Noora Nykänen
Noora Nykänen
Senior Associate

Noora biträder klienter i förmögenhetsrättsliga ärenden, speciellt gällande kvarlåtenskaps-, gifto- och skatterättsliga frågor samt tvistlösning i anknytning till dessa. Före hon började på I&O Partners arbetade hon med familje- och kvarlåtenskapsliga uppdrag på en annan advokatbyrå. Noora har också auskulterat vid Norra Savolax tingsrätt.

Utbildning:

Åbo universitet, Juris magister (2017)

Vicehäradshövding (2020)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2022-)

Asianajotoimisto Jurentia Oy (2020–2022)

PricewaterhouseCoopers Oy (2020)

Norra Savolax tingsrätt, auskultering (2019-2020)

OP Osuuskunta (2018–2019)

Keski-Uudenmaan Osuuspankki (2017–2018)

Språk:

finska, engelska, svenska, tyska

Medlemskap:

Medlem av Finlands Advokatförbund

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.