Kontaktperson

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif har omfattande erfarenhet av företagssanerings- och insolvensrättsliga frågor, allmänna bolagsrättsliga frågor, fusioner och förvärv (M&A), processföring och tvistlösning samt fastighets-, bygg- och sjörätt. Han har agerat som förvaltare i ett flertal konkurs- och saneringsförfaranden. Leif erbjuder även rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt samt privat förmögenhetsförvaltning.

Utbildning:

Helsingfors universitet, Juris kandidat (1980)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2021-)

Itäinen & Ojantakanen Advokatbyrå Ab (2016-2021)

DLA Piper, tidigare Peltonen

Ruokonen & Itäinen Ab (1990-2016)

Itäinen & Komulainen Advokatbyrå (1984-1990)

Språk:

svenska, finska, engelska

Medlemskap:

Medlem av Finlands Advokatförbund

Medlem av International Bar Association

Medlem av Finlands Juristförbund

Medlem av Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry

Medlem av INSOL International

Medlem av INSOL Europe

Medlem av Helsingfors Börsklubb

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.