Kontaktperson

Jussi-Pekka Jutila
Jussi-Pekka Jutila
Partner

Jussi-Pekka är specialiserad på tvistlösning och bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför nationella domstolar och i skiljenämnder. Han är även inriktad på fastighetsjuridik. Under de senaste åren har Jussi-Pekka särskilt fokuserat på tvistlösning inom byggnadsbranschen. Innan Jussi-Pekka började på byrån arbetade han vid olika nationella domstolar och inom den offentliga förvaltningen i nästan tio år.

Utbildning:

Centralhandelskammaren, Finnish Arbitration Academy (2021)

Lapplands universitet, Juris kandidat (2004)

Vicehäradshövding (2008)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2021-)

Itäinen & Ojantakanen Advokatbyrå Ab (2016-2021)

Hangö stad, kanslichef (2014-2016)

Östra Finlands hovrätt, tf. hovrättsråd (2014)

Södra Savolax tingsrätt, tingsdomare (2013)

Ylivieska-Brahestads tingsrätt, tingsdomare (2011)

Kouvola hovrätt, fiskal/assessor (2008-2013)

Brahestads tingsrätt, auskultering (2007-2008)

Cash-In Consulting Ab (2005-2007)

Språk:

finska, svenska, engelska

Medlemskap:

Medlem av Finlands Advokatförbund

Medlem av Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry

Medlem av INSOL International

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.