Kontaktperson

Helena Wist
Helena Wist
Senior Associate

Helena är specialiserad på fusioner och förvärv (M&A). Hon har erfarenhet av komplexa inhemska och gränsöverskridande M&A-transaktioner där hon agerat för klienter från industri- och private equity sektorn. Därtill erbjuder Helena rådgivning i bolags- och avtalsrättsliga frågor såsom anställnings- och direktörsavtal, samarbetsförfaranden och andra arbetsrättsliga ärenden.

Utbildning:

Helsingfors universitet, Juris magister (2017)

University of Alberta, Kanada (2015)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2021-)

Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab (2020-2021)

Advokatbyrå Waselius & Wist Ab (2017-2019)

Språk:

finska, engelska, svenska, tyska

Medlemskap:

Medlem av Finlands Advokatförbund

Medlem av International Bar Association

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.