Kontaktperson

Emil Melén
Emil Melén
Senior Associate

Emil är specialiserad på tvistlösning, hans expertområde är kommersiella tvister. Han bistår kunder i alla branscher i internationella och nationella skiljeförfaranden, rättegångar och undvikande av tvister. Emil har erfarenhet av komplexa nationella och internationella skiljeförfaranden och rättegångar. Emil ger råd till klienter från tvistens inledningsskede till den slutliga lösningen, oavsett om det handlar om att teckna ett förlikningsavtal eller att driva in de tilldelade medlen.

Utbildning:

Åbo universitet, juris magister (2019)

Karriär:

I&O Partners Advokatbyrå Ab (2023-)

Advokatbyrå Lindfors & Co Ab (2022-2023)

Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab (2019-2022)

Språk:

Finska, svenska, engelska

Medlemskap:

Medlem av Finlands Advokatförbund

Medlem av International Association of Young Lawyers

Medlem av Young Arbitration Club Finland

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.