Private Wealth

Vi erbjuder rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag beträffande familje- och kvarlåtenskapsrätt, privat förmögenhetsförvaltning och skatterättsfrågor. Vi fungerar som boutrednings- och skiftesmän samt biträder våra kunder vid tvistlösning och rättegångar.

Private Wealth

Våra tjänster omfattar:

  • Förmögenhetsplanering
  • Arvsplanering och generationsskiften
  • Skattefrågor
  • Internationell beskattning
  • Rådgivning till dödsbodelägare samt agerande som boutrednings- och skiftesman samt testamentsexekutor

Kontaktpersoner

Pontus Baarman
Pontus Baarman
Partner

Pontus erbjuder rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag. Pontus är specialiserad på familje- och kvarlåtenskapsrätt, privat förmögenhetsförvaltning, skatterättsfrågor samt fastighets- och bostadsköpsrätt. Pontus är en mycket erfaren och förlitad boutrednings- och skiftesman samt biträder våra kunder vid tvistlösning och rättegångar, även i gränsöverskridande ärenden.

Petra Lindberg
Petra Lindberg
Partner

Petra erbjuder rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag. Petra är specialiserad på familje- och kvarlåtenskapsrätt, insolvensrätt samt fastighets- och bostadsrätt. Petra är en erfaren boutrednings- och skiftesman samt biträder våra kunder vid tvistlösning och rättegångar. Petra fokuserar särskilt på tvistlösning inom fastighets- och byggnadsbranschen och har omfattande erfarenhet av insolvensrättsliga frågor då hon har agerat förvaltare i ett flertal konkursbon.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif har omfattande erfarenhet av företagssanerings- och insolvensrättsliga frågor, allmänna bolagsrättsliga frågor, fusioner och förvärv (M&A), processföring och tvistlösning samt fastighets-, bygg- och sjörätt. Han har agerat som förvaltare i ett flertal konkurs- och saneringsförfaranden. Leif erbjuder även rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt samt privat förmögenhetsförvaltning.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.