Privacy & Data Protection

Vi erbjuder rådgivning åt våra klienter i ett flertal komplexa dataskyddsfrågor och tillför värde åt företagen genom att uppdatera personuppgiftsrelaterade policyer och procedurer. Genom att arbeta nära våra klienter ger vårt erfarna team skräddarsydda råd till våra klienters affärsverksamheter och deras strategiska mål. Vi erbjuder företag praktiska lösningar i deras dagliga angelägenheter och hjälper våra klienter i komplexa dataskyddsprojekt och tvister där det behövs.

Privacy & Data Protection

Våra tjänster omfattar:

  • Dataskydds konsekvens- och riskbedömningar
  • Sekretesspolicyer och tillkännagivanden
  • Dataskyddsrelaterade avtal
  • Hantering av dataintrång
  • Dataskyddsrelaterad tvistlösning
  • Dataskyddsutbildning

Kontaktperson

Jemina Timonen
Jemina Timonen
Senior Associate

Jemina erbjuder rådgivning i olika typer av tvister i nationella domstolar, skiljeförfaranden och alternativ tvistlösning. Jemina fokuserar på att hjälpa klienter i frågor som relaterar till fastighetsrätt och allmän bolags-, handels- och avtalsrätt. Jemina har representerat en mängd olika klienter från olika industrisektorer och jurisdiktioner och har bistått klienter i skiljeförfaranden som genomförts enligt ICC och FAI:s regler.

Jemina är för tillfället föräldraledig.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.