Privacy & Data Protection

Vi erbjuder rådgivning åt våra klienter i ett flertal komplexa dataskyddsfrågor och tillför värde åt företagen genom att uppdatera personuppgiftsrelaterade policyer och procedurer. Genom att arbeta nära våra klienter ger vårt erfarna team skräddarsydda råd till våra klienters affärsverksamheter och deras strategiska mål. Vi erbjuder företag praktiska lösningar i deras dagliga angelägenheter och hjälper våra klienter i komplexa dataskyddsprojekt och tvister där det behövs.

Privacy & Data Protection

Våra tjänster omfattar:

  • Dataskydds konsekvens- och riskbedömningar
  • Sekretesspolicyer och tillkännagivanden
  • Dataskyddsrelaterade avtal
  • Hantering av dataintrång
  • Dataskyddsrelaterad tvistlösning
  • Dataskyddsutbildning

Kontaktperson

Laura Hirvijoki
Laura Hirvijoki
Senior Associate

Advokat, vicehäradshövding Laura Hirvijoki erbjuder rådgivning i olika bolags- och avtalsrättsliga frågor. Hon erbjuder rådgivning även inom fusioner och förvärv (M&A) både i inhemska och internationella transaktioner samt i frågor som gäller dataskydd, upphandling och sjörätt. Före Laura börjande på I&O Partners arbetade hon för en annan advokatbyrå i Helsingfors samt som in-house jurist på två stora företag.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.