Mergers & Acquisitions

Vi erbjuder rådgivning åt våra klienter på en bred skala av inhemska och gränsöverskridande M&A-transaktioner inklusive försäljning och köp av företag och affärsverksamheter, strukturerade auktioner, fusioner, avyttringar, övertaganden och rekonstruktioner. Vi erbjuder innovativa tillvägagångssätt och en lösningsorienterad expertis under transaktionens hela livscykel för att säkerställa våra klienter en framgångsrik uppgörelse. Vårt team känner stolthet i att förstå våra klienters affärsverksamhet och vi strävar alltid efter att ordna praktiska lösningar som tillgodoser våra klienters särskilda behov och önskningar, även i komplexa M&A-transaktioner.

Mergers & Acquisitions

Våra tjänster inkluderar det följande:

  • Inhemska och gränsöverskridande M&A-transaktioner
  • Private equity -relaterade ärenden
  • Publik M&A-transaktioner
  • Joint Venture

Kontaktpersoner

Risto Ojantakanen
Risto Ojantakanen
Senior Partner

Risto har omfattande erfarenhet av fusioner och förvärv (M&A) samt allmänna bolagsrättsligafrågor. Han agerar också som skiljeman i bolags- och handelsrättsliga tvister. Därtill omfattar hans expertis energi-, försäkrings- och insolvensrätt. Hans verksamhet omfattar rådgivning till styrelser, inklusive agerande som ordförande vid bolagsstämmor. Under sina mer än 35 verksamma år har Risto arbetat med både inhemska och gränsöverskridande transaktioner i Europa, Asien och Nordamerika.

Andrei Aganimov
Andrei Aganimov
Managing Partner

Andrei är specialiserad på bank- och finansieringsfrågor samt företagsförvärv. Han har omfattande erfarenhet av att agera både för finansiella institutioner samt för företag och investerare i frågor om företagsfinansiering, strukturerad finansiering, projektfinansiering, förvärvsfinansiering, företagsrekonstruktion och fartygsfinansiering. Innan Andrei kom till I&O Partners var han under flera år delägare och ansvarig för finansieringsverksamheten på Borenius Advokatbyrå, där hans uppgifter omfattade alla aspekter av bank- och företagsfinansiering. Innan detta arbetade han på Nordea Bank i tio år, med huvudsaklig inriktning på strukturerad finansiering samt fartygsfinansiering. Andrei har varit högt rankad i alla större juridiska rankningar under ett flertal år.

What we’ve done so far

See our latest references. You can find more of our references here.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.