Perhevarallisuusoikeus

Neuvomme sekä kotimaisia että kansainvälisiä yksityishenkilöitä, yrittäjiä, perheyrityksiä ja heidän perheitään varallisuuden säilyttämiseen ja siirtämiseen liittyvissä asioissa. Avustamme asiakkaitamme myös aviovarallisuusoikeudellisissa ja perintöoikeudellisissa riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa. Neuvomme asiakkaitamme säännöllisesti laajoissa kansainvälisissä perhevarallisuusoikeudellisissa järjestelyissä ja niihin liittyvässä verotuksessa. Lisäksi asianajajamme toimivat säännöllisesti pesänselvittäjinä ja -jakajina sekä testamentin toimeenpanijoina kuolinpesissä.

Perhevarallisuusoikeus

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Yksityishenkilöiden sekä perheyritysten omaisuudenhoito ja suojaaminen
  • Varallisuus- ja perintösuunnittelu sekä sukupolvenvaihdoksien suunnittelu
  • Aviovarallisuusoikeudellinen suunnittelu
  • Veroriidat ja veroratkaisut
  • Kansainvälinen verotus
  • Kuolinpesän osakkaiden neuvonantajana toimiminen sekä kuolinpesän pesänselvittäjänä ja -jakajana sekä testamentin toimeenpanijana toimiminen
.site-block–reviews { display: none; }

Yhteyshenkilöt

Pontus Baarman
Pontus Baarman
Partner

Pontus neuvoo yksityisasiakkaita ja perheyrityksiä varallisuusoikeudellisissa kysymyksissä sekä niihin liittyvien riitojen ratkaisemisessa. Pontus on erittäin kokenut ja luotettu kuolinpesän osakkaiden neuvonantaja, ja hän toimii myös säännöllisesti kuolinpesien pesänhoitajana ja testamentin toimeenpanijana. Pontus neuvoo lisäksi yksityisasiakkaitamme monimutkaisissa rajat ylittävissä toimeksiannoissa, jotka liittyvät omaisuuden suojaamiseen ja perintösuunnitteluun. Lisäksi hän neuvoo asiakkaita kaupallisissa ja yritysoikeudellisissa riita-asioissa ja riidanratkaisussa.

Pontus on toiminut pesänselvittäjänä ja -jakajana sekä testamentin toimeenpanijana useissa monimutkaisissa rajat ylittävissä kuolinpesissä, joissa on ollut huomattava määrä omaisuutta ulkomailla.

Petra Lindberg
Petra Lindberg
Partner

Asianajaja, varatuomari Petra Lindbergillä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus asianajoalalta.
Petra neuvoo yksityisasiakkaita ja perheyrityksiä perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa keskittyen mm. avio-oikeudellisiin kysymyksiin, testamentteihin sekä jäämistö- ja perintösuunnitteluun ja näihin liittyvään riidanratkaisuun. Petra on kokenut kuolinpesän oikeudenomistajien neuvonantaja ja hän toimii säännöllisesti käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana. Petralla on laaja kokemus sopimusoikeudesta ja riidanratkaisusta. Hän neuvoo yritysasiakkaita sekä yksityisiä asiakkaita sopimusasioissa, kaupallisissa riidoissa, yhtiöoikeudellisissa oikeudenkäynneissä, sekä kiinteistönkauppaoikeudessa. Hän on erikoistunut mm. kiinteistöjä ja rakennusprojekteja koskeviin riita-asioihin. Petralla on Suomen Asianajajaliiton sovittelijan kelpoisuus. Petra hoitaa insolvenssioikeuteteen liittyviä toimeksiantoja; hän toiminut konkurssipesien pesänhoitajana yli 14 vuoden ajan.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif neuvoo asiakkaita yritysjärjestelyissä, yleisissä yhtiöoikeudellisissa asioissa, saneeraus- ja maksukyvyttömyysasioissa, oikeudenkäynneissä ja riidanratkaisussa sekä kiinteistö-, rakennus- ja merioikeudessa. Leif on toiminut pesänhoitajana lukuisissa konkurssi- ja saneerausmenettelyissä, ja hänen asiantuntemuksensa alalla on tunnustettu oikeudellisissa rankingeissa, kuten Chambers Europessa. Lisäksi Leif neuvoo yksityishenkilöitä ja perheitä varallisuuden säilyttämiseen ja siirtämiseen liittyvissä asioissa.

Onko sinulla projekti mielessä?
Jätä yhteydenottopyyntö alla olevan lomakkeen kautta.