Kiinteistöt ja rakentaminen

Neuvomme sijoittajia, kehittäjiä, omistajia ja muita osapuolia kaikissa kiinteistöihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Meillä on kokemusta yksittäisten kiinteistöjen rakennushankkeista, hankinnasta ja myynnistä sekä niihin liittyvistä rahoitus- ja vakuusasioista. Neuvomme asiakkaitamme myös ympäristöasioissa, kaavoituksessa sekä maankäytössä.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Kiinteistöjen kehittäminen, jälleenrakennus ja saneeraus
  • Rakennushankkeiden suunnittelu ja neuvotteluissa avustaminen
  • Liiketoimet, jotka sisältävät termiinirahoitusta tai -sitoumuksia ja yhteishankkeita (joint venture)
  • Kaavoitus ja maankäyttö
  • Neuvonanto muissa kiinteistöasioissa, kuten peruskorjauksia ja muita rakennustöitä koskevissa sopimuksissa, vuokrasopimuksissa ja kunnossapitosopimuksissa
  • Asiakkaiden neuvonta ja edustaminen riitojenratkaisussa sekä tuomioistuinmenettelyissä, välimiesmenettelyissä että tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvissa sovintoneuvotteluissa
.fullwidth-img img { top: unset !important; bottom: -27%; }

Yhteyshenkilöt

Jussi-Pekka Jutila
Jussi-Pekka Jutila
Partner

Jussi-Pekka neuvoo ja avustaa asiakkaitamme riidanratkaisussa niin yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä. Ennen asianajoalalle siirtymistään Jussi-Pekka työskenteli tuomioistuimissa ja julkishallinnon alalla lähes kymmenen vuoden ajan. Jussi-Pekalla on laaja ymmärrys riita-asioiden kaikista osa-alueista, ja hän avustaa sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoita strategisilla neuvoilla kaikilla riidanratkaisun osa-alueilla. Hänellä on kattava kokemus oikeudenkäynneistä eri tuomioistuimissa, välimiesmenettelyistä sekä asiakkaiden edustamisesta eri viranomaisissa.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif neuvoo asiakkaita yritysjärjestelyissä, yleisissä yhtiöoikeudellisissa asioissa, saneeraus- ja maksukyvyttömyysasioissa, oikeudenkäynneissä ja riidanratkaisussa sekä kiinteistö-, rakennus- ja merioikeudessa. Leif on toiminut pesänhoitajana lukuisissa konkurssi- ja saneerausmenettelyissä, ja hänen asiantuntemuksensa alalla on tunnustettu oikeudellisissa rankingeissa, kuten Chambers Europessa. Lisäksi Leif neuvoo yksityishenkilöitä ja perheitä varallisuuden säilyttämiseen ja siirtämiseen liittyvissä asioissa.

Onko sinulla projekti mielessä?
Jätä yhteydenottopyyntö alla olevan lomakkeen kautta.